Tổ 2

# Tên Chức vụ Email Số điện thoại Điện thoại di động
1 Lưu Thị Ánh Tuyết - Nguyễn Tiến Quang Phó Chủ Tịch - Trưởng Tổ 2 04.3831.3742 0982812167
2 Lưu Thanh Phương -Mai Văn Công Hội viên Tổ 2 04.3766.8452 01268281248
3 Phạm Thành Hưng - Hương Trưởng ban khuyến học 04.6295.3045 090.340.3124
4 Lưu Thanh Hồ - Trần Thị Tuyết Hội viên Tổ 2 04.3832.7986 0909776939
5 Trần Tiến - Mai Thị Ngát Hội viên Tổ 2 04.3851.8679 0982190357
6 Nguyễn Hữu Mạnh - Nguyễn Thị Lý Hội viên Tổ 2 097.666.77.88
7 Nguyễn Hữu Thân - Hà Kim Anh Hội viên Tổ 2 04.3875.1066 0984.743.636
8 Vũ Ngọc Thủy - Nguyễn Thanh Hải Thủ quỹ Hội 098.330.2825
9 Mai Thị Thu - Nguyễn Trần Thắng Hội viên Tổ 2 0946606898
10 Nguyễn Hữu Tuệ - Lê Thị Kim Lý Hội viên Tổ 2 01697910314
11 Trần Quốc Đạt Hội viên Tổ 2 0983919936
12 Trần Ngọc Giang Hội viên Tổ 2 091.777.5177
13 Đào Ngọc Dự - Tưởng Thị Phượng Hội viên Tổ 2 04.3328.5755 - 04.6328.5755 0983.776.794 - 0983.778.974
14 Nguyễn Hồng Tám Hội Viên Tổ 2 0989.811,323
15 Lưu Văn Hiệu - Mai Thị Huyền Hội viên Tổ 2 0984.966.619
16 Trị Thị Vỹ - Trịnh Văn Hải Hội viên Tổ 2 0935.338.852
17 Trịnh Minh Hiếu Hội viên Tổ 2 0977.665.117
Hội Đồng Hương Nga Thanh tại Hà Nội
ĐT: 0988678913 - MAIL: [email protected]
TK Quỹ: Nguyễn Thị Tâm - 0021000848730 - Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội.