Tổ 3

# Tên Chức vụ Email Số điện thoại Điện thoại di động
1 Nguyễn Thị Tâm - Vũ Văn Phục Tổ trưởng Tổ 3, Thủ Quỹ Hội 04.3556.4009 0912067616
2 Hà Cao Đàm - Tâm Hội viên tổ 3 04.3834.9068 091.320.9417
3 Hà Ngọc Hải - Mai Thị Diệp Hội viên Tổ 3 0979391281
4 Mai Thị Sim - Bảng Hội viên Tổ 3 04.3558.3289 0944496107
5 Lưu Thanh Lâm - Liên Hội viên Tổ 3 098.321.4600
6 Nguyễn Hữu Bằng - Hương Hội viên Tổ 3 034.3518.484
7 Trần Thị Lanh - Đặng Chí Kiên Hội viên Tổ 3 04.3784.0992 0942.667.789
8 Nguyễn Thị Hương - Đỗ Thanh Thế Hội viên Tổ 3 04.3858.6577
9 Mai Xuân Trình - Lê Thị Na Hội viên Tổ 3 04.3558.3299 0915.983.377
10 Mai Thị Vóc - Ngô Tâm Hội viên Tổ 3 04.3858.4638 0913239389
11 Trần Định Tường - Chu Thị Soạn Hội viên Tổ 3 04.3858.6102 0975624446
12 Phạm Văn Lợi Hội viên Tổ 3 0987180633
13 Trần Văn Toản Hội viên Tổ 3 0986601214
14 Hoàng Thị Thanh Hội viên Tổ 3 0984418801
15 Phạm Văn Thảo Hội viên Tổ 3 0983005168
16 Trịnh Hồng Hải Hội viên Tổ 3 0985901707
Hội Đồng Hương Nga Thanh tại Hà Nội
ĐT: 0988678913 - MAIL: [email protected]
TK Quỹ: Nguyễn Thị Tâm - 0021000848730 - Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội.