Tổ 4

# Tên Chức vụ Email Số điện thoại Điện thoại di động
1 Lê Văn Sơn Phó chủ tịch Hội 0905666658
2 Phạm Quang Nghĩa - Phương Phó ban KH 098.867.8913
3 Mai Đức Mạnh - Trần Kiều Nga Tổ trưởng tổ 4 0982377082
4 Lưu Thanh Thuận - Tạ Thị Anh Hội viên tổ 4 04.3537.0776 0984743636
5 Phạm Thị Ngọt Hội viên Tổ 4 04.3689.0521 01662760186
6 Hoàng Minh Giới - Khanh Hội viên Tổ 4 04.3853.1516 091.334.4790
7 Phạm Thị Tám - Tú Hội viên Tổ 4 04.3565.5863 0973448895
8 Lê Thị Cam - Trần Văn Hưng Hội viên Tổ 4 04.3688.4796
9 Lê Thị Quýt - Đỗ Đình Nhớn Hội viên Tổ 4 04.3687.6125 0919.666.028
10 Trần Văn Lâm - Kim Anh Hội viên Tổ 4 0983381974 0983381974
11 Phạm Thị Mai Hội viên Tổ 4 04.3688.6835
12 Phạm Thị Mây - Trung Hội viên Tổ 4 04.3688.5668 - 04.3995.2364
13 Trần Nguyên Năng - Nguyễn Thị Tuyết Hội viên Tổ 4 04.3861.2179 0988625135
14 Trần Huyền - Phạm Thị Nga Hội viên Tổ 4 04.3681.1098 0977661462 - 0912372620
15 Nguyễn Thành Nam -- Bùi Thị Hạnh Hội viên Tổ 4 098.928.6537
16 Lê Thị Tám - Lê Văn Minh Hội viên Tổ 4
17 Lê Văn Tỉnh - Nguyễn Thị Thịnh Hội viên Tổ 4 04.3687.3920 0978.115.319
18 Trịnh Kim Huyên Hội viên Tổ 4 0934586553
19 Vũ Thị Phượng Hội viên Tổ 4 04.6660.2092
20 Trịnh Xuân Dực - Trần Thị Thục Hội viên Tổ 4 04.3564.2181 0917880467
Hội Đồng Hương Nga Thanh tại Hà Nội
ĐT: 0988678913 - MAIL: [email protected]
TK Quỹ: Nguyễn Thị Tâm - 0021000848730 - Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội.