Tổ 5

# Tên Chức vụ Email Số điện thoại Điện thoại di động
1 Phạm Minh Tuấn - Trương Xuân Cao Tổ Trưởng Tổ 5 04.3664.4756 0942555965
2 Hoành Minh Việt - Vũ Thị Thủy Phó tổ trưởng 0904599386
3 Vũ Thị Xuyến - Mỵ Duy Kỳ Hội viên Tổ 5 04.3625.0516 01663913457
4 Nguyễn Huy Thiện - Đào Thị Hạnh Hội viên Tổ 5 04.3644.1463
5 Phạm Thị Ngọt - Nguyễn Văn Tĩnh Hội viên Tổ 5 04.3633.4080
6 Nguyễn Thanh Tuấn - Trần Thị Thanh Hương Hội viên Tổ 5 04.3636.6024 0904.471.973 - 0902.119.896
7 Mai Thị Hiền - Trần Văn Sâm Hội viên Tổ 5 04.3624.3280 0983.315.266
8 Phạm Văn Trung Hội viên Tổ 5 0995395766
9 Mỵ Duy Thành - Bùi Thị Thể Hội viên Tổ 5 0973690999
10 Mỵ Duy Thúy Hội viên Tổ 5 098.202.5383
11 Trần Văn Thế - Trần Thị Thùy Hội viên Tổ 5 04.3664.7656 097.866.2179
12 Lưu Thanh Đông - Phạm Thị Thảo Hội viên Tổ 5 098.2552.326 - 091.2552.326
13 Mai Thị Huệ - Lê Nguyên Hùng Hội viên Tổ 5 04.3636.2914 0979.517.219
14 Nguyễn Văn Việt - Mai Lan Thanh Hội viên Tổ 5 0904599386
15 Mai Gia Hưng - Đỗ thị Nga Hội viên tổ 5 09821166226 0982000898
16 Phạm Thị Báu Hội viên tổ 5 0989152239
17 Mỵ Duy Thanh - Cao Thị Hằng Hội viên Tổ 5 0982.025.383
18 Trần Văn Đồng Hội viên Tổ 5 0904.861.908
Hội Đồng Hương Nga Thanh tại Hà Nội
ĐT: 0988678913 - MAIL: [email protected]
TK Quỹ: Nguyễn Thị Tâm - 0021000848730 - Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội.