Hình ảnh hoạt động

Ông Trần Đức Cường chủ tịch Hội ĐH phát động thi đua trong lễ khai giảng năm học 2014-2015

Đọc thêm...

Hội Đồng Hương Nga Thanh tại Hà Nội
ĐT: 0988678913 - MAIL: [email protected]
TK Quỹ: Nguyễn Thị Tâm - 0021000848730 - Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội.