Lịch sử hội đồng hương

Tôi lật giở từng trang ảnh trong những cuốn album của hội đồng hương xã Nga Thanh tại Hà Nội. Hiện nay đã có 4 cuốn. Xem những tấm ảnh chụp từ lần đầu gặp nhau cho tới ngày nay.Danh sách của hội lần đầu tiên gặp nhau,tại nhà tôi. Đầu năm 1997 chỉ có 10 gia đình, đến cuối năm đó gặp nhau lần thứ II tại nhà ông Sửu thêm được 9 gia đình nữa.Còn nhớ hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã.Nhưng mọi người gặp nhau vui vẻ có bao điều được giãi bày chia sẻ .Hẹn cùng nhau: Mỗi năm họp ở một nhà nào đó.Và các lần họp mặt sau, khi ở gia đình chị Vóc lúc ở gia đình chị Huê.Hoặc vài lần sau ở gia đình bác Đàm trong Cầu Giấy.Lúc đó dự kiến lấy gia đình bác Đàm làm trụ sở họp hội hàng năm.Nhưng rất may dự kiến này không thành.Không thành hoá ra lại rất vui, vì hiện nay hội ta đã có hơn 80 gia đình tham gia. Mỗi lần họp gồm hàng trăm người, có cả ôtô, xe máy.Thì ở trong nội thành này, có gia đình nào đáp ứng nổi.

Đọc thêm...

Hội Đồng Hương Nga Thanh tại Hà Nội
ĐT: 0988678913 - MAIL: [email protected]
TK Quỹ: Nguyễn Thị Tâm - 0021000848730 - Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội.